Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης με θέμα "Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων"