Πολιτιστικές Υποδομές της ΔΕ Ευρυμένων

Οι πολιτιστικές υποδομές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και περιορίζονται σε δύο Πνευματικά – Πολιτιστικά Κέντρα στην Κληματιά και το Βασιλόπουλο και σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων που στεγάζονται στα παλιά δημοτικά σχολεία των οικισμών Δελβινακόπουλου, Κοκκινοχώματος και Λευκοθέας. Στην Κληματιά λειτουργούν επίσης Κέντρο Νεότητας και Βιβλιοθήκη. Η όποια πολιτιστική κίνηση, συντηρείται και ενισχύεται από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις αδελφότητες που έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα χωριά, κυρίως από τους αποδήμους που έχουν την έδρα τους στην πόλη των Ιωαννίνων και στην Αθήνα.

Τα πολιτιστικά μνημεία και τα αξιοθέατα είναι πολλά και σημαντικά αλλά δεν έχουν συντηρηθεί, αξιοποιηθεί και προβληθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Αναλυτική αναφορά για τα προστατευόμενα στοιχεία πολιτιστικού αποθέματος θα γίνει σε επόμενη οικεία παράγραφο της μελέτης.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις –δραστηριότητες, οι πολιτιστικές – αθλητικές υποδομές, οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι και αδελφότητες καθώς και τα σημαντικότερη μνημεία και αξιοθέατα, χωρίς αναλυτική περιγραφή.

 

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Ευρυμένων Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Αλεξάκη, Δήμος Ευρυμένων Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2002

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας