Προϊστορικές και Κλασικές Αρχαιότητες της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης

Σύµφωνα µε την 18η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων lωαννίνων, στην περιοχή της Εκάλης έχουν κηρυχθεί οι ακόλουθες περιοχές, ως περιοχές ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία):

  • Στον οικισμό Ασφάκας έχουν εντοπιστεί στρωµατογραφηµένα και χρονολογηµένα ευρήµατα της Νεολιθικής Περιόδου (λείψανα οικισµού) στην πεδινή περιοχή ανάµεσα στην Ασφάκα και στην Πρωτόπαπα. Προϊστορικά ευρήµατα επίσης έχουν βρεθεί στην θέση «Ανάβρα», ενώ διάσπαρτα κινητά ευρήµατα αναφέρονται στην περιοχή της εκκλησίας Αγ. Παρασκευής.
  • Στον οικισμό Γαβρισιών έχουν αναφερθεί επιφανειακά προϊστορικά όστρακα
  • Στον οικισμό Πετσαλίου έχουν αναφερθεί επιφανειακά λίθινα τέχνεργα και όστρακα προϊστορικών χρόνων

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Εκάλης Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Χατζηγιάννης & Συνεργάτες, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2004.

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας