Το Φυσικό Περιβάλλον της ΔΕ Ευρυμένων

Στην περιοχή της ΔΕ Ευρυμενών δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές του φυσικού περιβάλλοντος υπό προστασία. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του προγράμματος «Οριοθέτηση και καθορισμός μέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο εκπονήθηκε από τον Τομέα Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή Κ. Χατζημπίρο), επιλέχτηκαν 24 περιοχές μέσα στον Νομό Ιωαννίνων, ορισμένες από τις οποίες εντοπίζονται εντός των ορίων περιοχών του υπό ίδρυση Ευρωπαϊκού ∆ικτύου NATURA 2000 ή άλλων προστατευόμενων περιοχών, όπως π.χ. αισθητικά δάση, εθνικοί δρυμοί, μνημεία της φύσης κλπ. Στις περιοχές αυτές συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα της Κοιλάδας Καλαμά απο Σουλόπουλο μέχρι Γκρίμποβο, που βρίσκεται εν μέρει στα διοικητικά όρια του ∆ήμου Ευρυμενών και που δεν περιλαμβάνεται στο εθνικό δίκτυο NATURA 2000.

Αξιόλογη ενότητα αποτελεί η παραποτάμια περιοχή του ποταμού Καλαμά και των παραποτάμων του, που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια του ∆ήμου. Το τμήμα του ποταμού Καλαμά που διασχίζει το ∆ήμο Ευρυμενών και οι παραπόταμοι του «Βελτιστινός» και «Σμολίτσας» αποτελούν σημαντικό οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα και με πολλά αξιοθέατα σε μικρές αποστάσεις που μπορεί να τα προσεγγίσει κανείς εύκολα. Αποτελούν επίσης ιδανικό τόπο για πεζοπορία σε ήρεμο περιβάλλον στο οποίο υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Οι παραπόταμοι του Καλαμά «Βελτιστινός» και «Σμολίτσας» ενώνονται με αυτόν κοντά στους οικισμούς Σουλόπουλο και Μικρό Σουλόπουλο (Χριστοβασίλη), στη θέση «Σμίξη» ή «Τριπόταμο».

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Ευρυμένων Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Αλεξάκη, Δήμος Ευρυμένων Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2002

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας