Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Ζίτσας's picture

Στοιχεία Σχολείου

Διεύθυνση:
TK: 44003
Τηλ.: 2658022277, 2658022188
Φαξ:
Δραστηριότητες:

Φωτογραφίες

Δεν έχουν προστεθεί έργα ακόμα.

Πρόσφατη δραστηριότητα στην πύλη

Ο χρήστης δεν έχει κάποια δραστηριότητα στην πύλη ακόμα.

Ομάδες στις οποίες συμμετέχει το Σχολείο

Δεν υπάρχει συμμετοχή σε ομάδες

Followers

Δεν υπάρχουν followers

Εκδηλώσεις που θα παρευρεθεί το Σχολείο

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις που οργανώνει το Σχολείο

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις