ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

            Ο χώρος που εκτείνονταν μεταξύ των προβούνων του Ξηροβουνίου και της Ολύτσικας ,του Άνω Καλαμά, του Μιτσικελιού και του Αράχθου και οροθετούσε τα αρχαία χρόνια ,το βόρειο τμήμα της χώρας των Μολοσσών, που από το 1200 π.χ είχαν εγκατασταθεί στην κεντρική και ανατολική Ήπειρο, εκτοπίζοντας τους Θεσσαλούς και τους Θεσπρωτούς, οι οποίοι περιορίστηκαν δυτικά της πεδιάδας των Ιωαννίνων μέχρι τις ακτές του ιονίου και του Αμβρακικού κόλπου.    Η επέκταση των Μολοσσών συνεχίστηκε και τα επόμενα  χρόνια με απο

Subscribe to RSS - Τ.Κ. Καλοχωρίου