Η Αρχαία Πασσαρώνα

Στο κέντρο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, στην εύφορη πεδιάδα μεταξύ των οικισμών Γαρδικίου, Ζωοδόχου και Βουνοπλαγιάς, υψώνεται γυμνός και απότομος κωνικός λόφος, το «Καστρί», όπου κτίστηκε η ακρόπολη και πρωτεύουσα του βασιλείου των Μολοσσών, η Πασσαρώνα. Την Πασσαρώνα ίδρυσε ο βασιλιάς των Μολοσσών Θαρύπας (~420-400 π.Χ.) και την περιστοίχισε με ισχυρά τείχη. Στην Πασσαρώνα είχε την έδρα του ο αρχηγός της φυλής, ο βασιλιάς που διοικούσε με το συμβούλιο των ευγενών. Αυτός ήταν ο αρχηγός στις πολεμικές επιχειρήσεις και εκτελούσε και τα καθήκοντα θρησκευτικού αρχηγού.

Subscribe to RSS - αρχαία