ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΚΑΣ

        Το όνομα του χωριού προέρχεται από την παλιά τοπωνυμία της περιοχής όπου αφθονούν οι ασφάκες ( ελελίφασκος - θάμνος ).