ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ

         Πρόκειται για ένα μικρό χωριό μεταξύ Λιγοψάς και Βλαχατάνου. Το όνομά του προέκυψε από τον αρχηγό της πατριάς (Βατατάς) και τους απόγονους οικιστές του.

         Όσοι κάτοικοι ζουν σήμερα στο χωριό ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία. Πολλοί από τους χωριανούς ζουν και εργάζονται στα Ιωάννινα, στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό, κατά  κύριο λόγο στη Γερμανία.