ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ

          Μπουρντάρι είναι η πρώτη ονομασία του χωριού Δαφνόφυτο. οικισμός (υψόμ. 360 μ. ) του νομού Ιωαννίνων, 30 χλμ. ΒΔ της πόλης των Ιωαννίνων .Σύμφωνα με τον Οικονόμου το τοπωνύμιο πρέπει να θεωρηθεί και να αποδοθεί στο αλβανικό επαγγελματικό burdhëtar το οποίο σχηματίζεται από το αλβανικό burdh/ë βαμβακερό χοντρό ύφασμα , υφαντό που κάνουν σακιά για τα φορτώματα ζώων και την κατάληξη –tar με την οποία σχηματίζονται ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπα που κάνουν κάτι.