ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ

        Το  χωριό  Αραχοβίτσα  (σημερινή ονομασία: Λευκοθέα)  αποτελούσε  χωριό  των  Γραμμενοχωρίων  και  ένα  από  τα  αρχαιότερα  της  επαρχίας  Κουρέντων  αναφερόμενο  συχνά  σε  Ηπειρωτικά  μεσαιωνικά  κείμενα. 

        Το όνομά του σλαβικής προέλευσης από το orech-καρυδιά και την τοπωνυμική κατάληξη –οβο σημαίνει τόπος με καρυδιές με τον υποκορισμό του σε –ιτσα μικρός τόπος με καρυδιές ή ακόμα μικρή καρυδιά .