ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΓΟΨΑΣ

        Το χωριό της Λιγοψάς βρίσκεται 29 χλμ από τα Ιωάννινα, σε 620 μέτρα υψόμετρο και με πληθυσμό περίπου 220 άτομα.