ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΙΣΚΟΥ

          Συνεχίζοντας προς το κεφαλοχώρι της περιοχής, το Γραμμένο, συναντάμε στα αριστερά το Λοφίσκο, ένα μικρό χωριό χτισμένο πάνω σε λόφο. Κεντρική εκκλησία του χωριού είναι αυτή "της Παναγίας" (Κοίμηση της Θεοτόκου) στην εορτή της οποίας (15 Αυγούστου) πανηγυρίζει και το χωριό. Είναι "βασιλκή" σταυρεπίστεγη και το δάπεδό της βρίσκετε αρκετά χαμηλότερα από το δάπεδο του περιβάλλοντος χώρου, αφού χρειάζεται να κατέβει κανείς κάμποσα σκαλιά για να μπει στο εσωτερικό της.