ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ

        Το  χωριό  Δραγουμή (σημερινή  ονομασία:  Παλιουρή)  βρισκόταν  παρά  της  μονής  Παλιουρής  και  πάνω  σε  λόφο  αποτελούσε  ένα  από  τα  μικρότερα  χωριά  της  επαρχίας  Κουρέντων.