ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΣΑΛΗ

       Το Πετσάλη, καμποχώρι στο βόρειο άκρο του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, φαίνεται να πήρε την ονομασία του από την ηπειρωτική οικογένεια Πετσάλη  που οίκισε το χωριό τον ΙΔ΄ αιώνα.