ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΧΟΥΝΙΟΥ

            Το τοπωνύμιο προέρχεται πιθανώς από το βουλγάρικο strigane «το κούρεμα» < από το σλαβικό strigti, strigo «η κουρά» και την κατάληξη –ъcъ, με τη σημασία «τόπος όπου κουρεύουν τα πρόβατα» .H ιστορία τού χωριού είναι πολύ παλαιά και χάνετε στο πέρασμα των αιώνων σύμφωνα με αποδεκτά ευρήματα και ιστορικές ομολογίες πού περνάνε από γενιά σε γενιά το σημερινό χωριό βρίσκετε κτισμένο σε 2 πανοραμικούς οικισμούς ο ένας απέναντι από τον άλλο ανήκει στον δήμο Ζίτσας και είναι Γεωγραφικά το τελευταίο χωριό τού πρώην Δήμου Μολοσσών ένας τόπος μαγευτικός αλλά

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΟΒΙΖΙ

       Το τοπωνύμιο προέρχεται πιθανώς από το βουλγάρικο strigane «το κούρεμα» < από το σλαβικό strigti, strigo «η κουρά» και την κατάληξη –ъcъ, με τη σημασία «τόπος όπου κουρεύουν τα πρόβατα» .H ιστορία τού χωριού είναι πολύ παλαιά και χάνετε στο πέρασμα των αιώνων σύμφωνα με αποδεκτά ευρήματα και ιστορικές ομολογίες πού περνάνε από γενιά σε γενιά το σημερινό χωριό βρίσκετε κτισμένο σε 2 πανοραμικούς οικισμούς ο ένας απέναντι από τον άλλο ανήκει στον δήμο Ζίτσας και είναι Γεωγραφικά το τελευταίο χωριό τού πρώην Δήμου Μολοσσών ένας τόπος μαγευτικός αλλά δυστυχώς εγκατ