ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΚΟ

        Κουτρουλάδες-Σακελλαρικό .Σύμφωνα με τον Οικονόμου το όνομα είναι δυνατόν να αποδοθεί στο επώνυμο Κουτρουλάς ή Κουτρούλης <<φαλακρός>> και την κατάληξη –άδες που σε τοπωνυμική χρήση δηλώνει τον τόπο που είναι εγκατεστημένα τα μέλη της οικογένειας. Μπορεί αν θεωρηθεί και σαν εδαφωνύμιο για να δηλώσει τον φαλακρό και άδεντρο τόπο.

Δημοτική Ενότητα: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

Δήμος Ζίτσας

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας