Οικισμός Πετσάλη

Το Πετσάλη, καµποχώρι στο βόρειο άκρο του λεκανοπεδίου των lωαννίνων, φαίνεται να πήρε την ονοµασία του από την ηπειρωτική οικογένεια Πετζαλάτων που οίκισε το χωριό τον ΙΔ' αιώνα και όπως φαίνεται ήταν κτήµα τους. Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση το χωριό αρχικά βρισκόταν βορειότερα και περιµετρικά της Εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, όπου για άγνωστους λόγους µεταφέρθηκε στην σηµερινή του θέση.

Χαρακτηριστικό κτίσµα του Πετσαλίου, την περίοδο της τουρκοκρατίας, σύµφωνα µε απόψεις ιστορικών, ήταν ένας πύργος, τετράγωνος, µε δύο πατώµατα, ο οποίος τον Δεκέµβρη του 1820 αποτέλεσε κρύπτη των λεγόµενων «αληπασαλήδων». Ωστόσο οι χωρικοί µετά την επανάσταση το διέλυσαν.

Όπως και τα περισσότερα χωριά, έτσι και το Πετσάλι ανήκε στα τσιφλίκια του Αλή Πασά, ενώ µέχρι και το 1856 παράµενε τσιφλίκι οικογένειας τουρκογιαννιωτών. Τελικά απαλλοτριώθηκε από τους ιδιοκτήτες του το 1923. 

Δημοτική Ενότητα: 

  Θεματική Κατηγορία: 

  Τοποθεσία: 

  Πηγή: 

  "Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Εκάλης Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Χατζηγιάννης & Συνεργάτες, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2004.

  Δημιουργός: 

  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

  Δικαιώματα: 

  Δήμος Ζίτσας