Πολιτιστικές Υποδομές της ΔΕ Εκάλης

Οι πολιτιστικές υποδομές στην ΔΕ Εκάλης βρίσκονται σε πλήρη αναλογία με την προαναφερόμενη δραστηριότητα των συλλόγων σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων. Έτσι ο Δήμος έχει να υποδείξει την λειτουργία τριών πνευματικών κέντρων στις περιοχές Μεταμόρφωσης, Ασφάκας και Πετσαλίου, αλλά και την λειτουργία της ‘’Ματζίκειος Πινακοθήκη’’ στην Κοινότητα Λιγοψάς.

Στις υπόλοιπες Κοινότητες η διεξαγωγή πιθανών εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε χώρους όπως κοινοτικά γραφεία, καφενεία ή και δημοτικά σχολεία. Το τελευταίο, δηλαδή η έλλειψη κατάλληλων κλειστών χώρων έχει συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη υπό μελέτη περιοχή.

Τέλος στα πλαίσια των προγραμματισμένων έργων του Δήμου έχει ενταχθεί η δημιουργία Πνευματικού Κέντρου στην Κοινότητα Ασφάκας. Η κατασκευή του έργου βρίσκεται υπό ολοκλήρωση.

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Εκάλης Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Χατζηγιάννης & Συνεργάτες, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2004

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας