Πολιτιστικoί Σύλλογοι της ΔΕ Εκάλης

Κοινότητα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Μεταμόρφωσης

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Μεταμόρφωση»

Ασφάκας

Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ασφάκας

Βλαχατάνου

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος «Αγία Παρασκευή»

Λιγοψάς

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ομόνοια»

Γαβρισίων

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Αγία Παρασκευή»

Πετσαλίου

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Αγίος Νικόλαος»

 

 

 

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Εκάλης Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Χατζηγιάννης & Συνεργάτες, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2004

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας