ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ διοργανώνει δύο (2) ενημερωτικές Ημερίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 για την παρουσίαση και επίδειξη του Υποέργου 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ».

Η 1η Ημερίδα η οποία διοργανώνεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, επικεντρώνεται στην ενημέρωση των δημοτών-κατοίκων και των τοπικών καλλιτεχνών του Δήμου Ζίτσας, ενώ η 2η Ημερίδα που διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου επικεντρώνεται στην ενημέρωση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και λοιπών τοπικων συλλόγων-φορέων, καθώς και των δημόσιων φορέων της ευρύτερης περιοχής.

Ο χώρος διεξαγωγής και των δύο (2) Ημερίδων είναι το Κατάστημα Δήμου Ζίτσας, Παλαιό Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στη Διεύθυνση: Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα – Ιωάννινα.