Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Πύλης Πολιτισμού Δήμου Ζίτσας

Η Πύλη Πολιτισμού του Δήμου Ζίτσας θα είναι σε θέση να προσφέρει, στις διάφορες ομάδες χρηστών που απευθύνεται, ολοκληρωμένες Ψηφιακές Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Πολιτισμού.Οι κυριότερες από αυτές είναι οι υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας, οι υπηρεσίες Προσωποποιημένης Ενημέρωσης, η υπηρεσία Ψηφιακής Ξενάγησης και οι υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

- Υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας: Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην ουσία τη δημιουργία ενός ψηφιακού τόπου, όπου οι χρήστες θα μπορούν εγγραφόμενοι να απολαμβάνουν και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και επίπεδο κοινότητας. Ειδικότερα, ο εγγεγραμμένος χρήστης της Πύλης θα μπορεί αφενός να έχει τον προσωπικό του χώρο για δραστηριότητες που ξεκινούν από αυτόν ή που ενδιαφέρουν μόνο αυτόν και αφετέρου να έχει πρόσβαση στο χώρο της κοινότητας όπου θα μπορεί να συμμετέχει, παθητικά και ενεργητικά, σε δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη εν γένει την κοινότητα.

- Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Ενημέρωσης Πολιτών – Επισκεπτών: Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την δημιουργία ενός συστήματος πολυκαναλικής ενημέρωσης

- Υπηρεσία Ψηφιακής Ξενάγησης: Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα δίνει την δυνατότητα τόσο στους «ψηφιακούς επισκέπτες» της Περιοχής Παρέμβασης, όσο και στους πραγματικούς επισκέπτες ή κατοίκους να περιηγηθούν στα σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής μέσω των πολλαπλών 360° πανοραμάτων αποτύπωσης σημείων 360° x 180°.

- Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης Καλλιτεχνών – Δημιουργών Πολιτισμικού - Πολιτιστικού Περιεχομένου: η συγκεκριμένη υπηρεσία έχουν σαν σκοπό αφενός να συμπληρώσουν σχετικές υπηρεσίες και αφετέρου να επιδείξουν τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία σε θέματα εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης υλοποιούνται από εφαρμογή τηλεκπαίδευσης - διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LMS), για την επικοινωνία και συνεργασία των καταρτιζομένων μιας ψηφιακής τάξης – group, για ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών, με στόχο την μεταξύ τους υποστήριξη και ανατροφοδότηση, σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές.