Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας Πύλης Πολιτισμού Δήμου Ζίτσας

Εικόνα Leo Kallipolitis

Ολοκληρώνεται από τον ανάδοχο η ανάπτυξη της Πύλη Πολιτισμού του Δήμου Ζίτσας και εισέρχεται στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας. Αμέσω μετά θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και λειτουργία της πύλης με την παράδοση του έργου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για την προσέλκυση και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.