ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εικόνα Συντάκτης Πολιτιστικής Πύλης

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ διοργανώνει δύο (2) ενημερωτικές Ημερίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 για την παρουσίαση και επίδειξη του Υποέργου 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ».

Η 1η Ημερίδα η οποία διοργανώνεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, επικεντρώνεται στην ενημέρωση των δημοτών-κατοίκων και των τοπικών καλλιτεχνών του Δήμου Ζίτσας, ενώ η 2η Ημερίδα που διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου επικεντρώνεται στην ενημέρωση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και λοιπών τοπικων συλλόγων-φορέων, καθώς και των δημόσιων φορέων της ευρύτερης περιοχής.

Ο χώρος διεξαγωγής και των δύο (2) Ημερίδων είναι το Κατάστημα Δήμου Ζίτσας, Παλαιό Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στη Διεύθυνση: Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα – Ιωάννινα.

Στόχος του έργου είναι η οργανωμένη καταγραφή, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ζίτσας. Στο πλαίσιο αυτό η Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών παρέχει στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Ζίτσας τις εξής υπηρεσίες και εφαρμογές:

  • Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κοινοτήτων Χρηστών
  • Διαχείρισης Περιεχομένου
  • Ψηφιακής Ξενάγησης σε σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος
  • Προσωποποιημένης Ενημέρωσης Πολιτών–Επισκεπτών για τη δραστηριότητα των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Καλλιτεχνών
  • Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Τηλεκπαίδευση Καλλιτεχνών-Δημιουργών Πολιτισμικού-Πολιτιστικού Περιεχομένου
  • Εφαρμογή ειδοποιήσεων (sms, e-mail alerts)
  • Εφαρμογή Γεωγραφικής Απεικόνισης Πληροφοριών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος
  • Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.