Λαογραφικό Μουσείο Ροδοτοπίου

Το λαογραφικό μουσείο Ροδοτοπίου λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 1994, του οποίου τα εκθέματα είναι αντικείμενα της καθημερινής ζωής παλαιότερων χρόνων, τα οποία είναι δωρεές κατοίκων.

Θεματική Κατηγορία: 

Λέξεις Κλειδιά: 

Ημερομηνία: 

Monday, 2 June, 2014

Δημοτική Ενότητα: 

Πηγή: 

Δήμος Ζίτσας

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Μορφότυπος: 

jpeg

Τοποθεσία: