ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ανώνυμος's picture

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ».

Στο πλαίσιο αυτό η Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών παρέχει στους κατοίκους και ψηφιακούς επισκέπτες του Δήμου Ζίτσας, τις εξής υπηρεσίες και εφαρμογές:

 • Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κοινοτήτων Χρηστών
 • Διαχείριση Περιεχομένου
 • Ψηφιακή Ξενάγηση σε σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Προσωποποιημένης Ενημέρωσης Πολιτών–Επισκεπτών για τη δραστηριότητα των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Καλλιτεχνών
 • Διαχείριση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Τηλεκπαίδευση Καλλιτεχνών-Δημιουργών Πολιτισμικού-Πολιτιστικού Περιεχομένου
 • Εφαρμογή ειδοποιήσεων (sms, e-mail alerts)
 • Εφαρμογή Γεωγραφικής Απεικόνισης Πληροφοριών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος
 • Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων

Στους άμεσα ωφελούμενους του έργου, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών που θα τους παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα, περιλαμβάνονται:

 • Το σύνολο των δημοτών-κατοίκων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής
 • Οι «ψηφιακοί επισκέπτες» της περιοχής
 • Οι πραγματικοί επισκέπτες της περιοχής – τουρίστες
 • Οι τοπικοί καλλιτέχνες / δημιουργοί
 • Οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και λοιποί φορείς

Το Υποέργο 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 20.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.