Σωματείο Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών (Ηπειρωτών)'s picture

Στοιχεία Συλλόγου

Πρόεδρος:
Τηλ.:
Έτος Σύστασης: 2014
Δραστηριότητες:
Σωματείο Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου (ιστοσελίδα: http://epirusplasticartists.wordpress.com/)

Έργο

Δεν έχουν προστεθεί έργα ακόμα.

Πρόσφατη δραστηριότητα στην πύλη

Ομάδες στις οποίες συμμετέχει ο Σύλλογος

Δεν υπάρχει συμμετοχή σε ομάδες

Followers

Δεν υπάρχουν followers

Εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις