Παιδικός Σταθμός Κληματιάς's picture

Στοιχεία Σχολείου

Διεύθυνση:
TK: 44003
Τηλ.: 2658360217
Φαξ:
Website:
Δραστηριότητες:

Φωτογραφίες

Δεν έχουν προστεθεί έργα ακόμα.

Πρόσφατη δραστηριότητα στην πύλη

Ομάδες στις οποίες συμμετέχει το Σχολείο

Δεν υπάρχει συμμετοχή σε ομάδες

Followers

Δεν υπάρχουν followers

Εκδηλώσεις που οργανώνει το Σχολείο

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις