ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΚΟ

        Κουτρουλάδες-Σακελλαρικό .Σύμφωνα με τον Οικονόμου το όνομα είναι δυνατόν να αποδοθεί στο επώνυμο Κουτρουλάς ή Κουτρούλης <<φαλακρός>> και την κατάληξη –άδες που σε τοπωνυμική χρήση δηλώνει τον τόπο που είναι εγκατεστημένα τα μέλη της οικογένειας. Μπορεί αν θεωρηθεί και σαν εδαφωνύμιο για να δηλώσει τον φαλακρό και άδεντρο τόπο.

Εγγραφή στο RSS - Σακελλαρικόν