ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ

     Το Γκρίμποβο, είναι χωριό των Ιωαννίνων με δύο οικισμούς, τον κυρίως οικισμό Γκρίμποβο και το συνοικισμό Σέλτσενα. Βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού καλαμά, σχεδόν στο κέντρο της λεκάνης του μέσου ρου του. Παράγεται από το σλαβικό Grib που σημαίνει μανιτάρι και τηντοπωνυμική κατάληξη-οβο που θα πει τόπος.Σέλτσινα ή Σέλτσανα. Σλαβικής προέλευσης τοπωνύμιο που σημαίνει τόπος.

Εγγραφή στο RSS - Τ.Κ. Γκριμπόβου