ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

            Το όνομά του το χρωστάει στο επίθετο της πρώτης οικογένειας που το ίδρυσε. Είναι το χωριό του Πρωτόπαπα. Επίθετο πολύ γνωστό και διαδεδομένο στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον Οικονόμου, προέρχεται είτε από τον εκκλησιαστικό τίτλο πρωτόπαπας είτε από το επώνυμο Πρωτόπαπας. Το χωριό εμφανίζεται μεταξύ αυτών που υποτάχθηκαν στους Τούρκους χωρίς αντίδραση, με αντιπαροχή την παροχή προνομίων. Πολύ σύντομα όμως χαρίστηκε σε κάποιον τούρκο αξιωματικό .Στην εποχή του Αλή πασά έγινε τσιφλίκι του ενώ μετά την πτώση του μεταβιβάστηκε στο δημόσιο.

Εγγραφή στο RSS - Τ.Κ. Πρωτόπαππα