Αρχαιολογικοί Χώροι της ΔΕ Ευρυμένων

Περιοχή

Μνημεία

ΦΕΚ κήρυξης /Υ.Α.

Κληματιά

Λείψανα αρχαίας ακρόπολης και θεάτρου (αρχαίας Μολοσσικής πόλης Ευρυμένων). Βρίσκονται κοντά στους ναούς Αγ.Νικολάου και Αγίας Παναγιάς, εκτός των ορίων του οικισμού της Κληματιάς και ΝΔ αυτού.

ΦΕΚ 35 Β/02/02-02-1962

ΥΑ 15794/62

Παλιούρη

Λείψανα αρχαίου και βυζαντινού κάστρου και θεμέλια κτιρίων.

Βρίσκεται 2 χλμ ΒΔ του χωριού.

ΦΕΚ 239/30-6-69 Β’

Υ.Α. 4499/12-6-64

Βασιλόπουλο

Λείψανα αρχαίου πολυγωνικού τείχους στη θέση Έλυμπους (μεταξύ των χωριών Βασιλόπουλου και Ιερομνήμης).

Λείψαμα αρχαίας Ακρόπολης στη θέση Καστρί.

Πυριτόλιθοι μέσης παλαιολιθικής εποχής.

Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν μόνον επιφανειακά ευρήματα και η αρμόδια Εφορεία δεν γνωρίζει την ακριβή τους θέση.

-

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Ευρυμένων Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Αλεξάκη, Δήμος Ευρυμένων Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2002

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας