Νεότερα Μνημεία στους Μολοσσούς

Σύμφωνα με την 6η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, τα μνημεία που έχουν καταγραφεί και υπάγονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι τα εξής:

  • Ο Νερόμυλος – Νεροτριβή στο Δεσποτικό (ΦΕΚ 940/Β/30-12-1993). Πρόκειται για κτίσματα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής που αποτελούσαν πηγή ζωής των περιοχών και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
  • Το Μέγαρο Λώλη (Διαμάντης) στο Δεσποτικό (ΦΕΚ 478/Β/20-06-1996). Αποτελεί αξιόλογο δείγμα λαϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, συνδεδεμένο με τις ιστορικές μνήμες των κατοίκων της περιοχής κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.
  • Το παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Κάτω Ζάλογγο (ΦΕΚ 788/Β/01-09-1997).
  • Το Ζαλογγογέφυρο στο Ζάλογγο (ΦΕΚ 441/Β/11-06-1996). Αποτελεί δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
  • Τα δύο πηγάδια στο Κάτω Ζάλογγο (ΦΕΚ 127/Β/18-02-1998).
  • Το γεφύρι στη συμβολή του χειμάρρου Μπάνια και του ποταμού Καλαμά στη Βροσίνα (ΦΕΚ 1355/Β/17-10-2001). Αποτελεί ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την κοινωνικοοικονομική οργάνωση της περιοχής και είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων.
  • Ο Νερόμυλος στο Ραδοβίζι (ΦΕΚ 1347/Β/01-09-2004).

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Μολοσσών Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Κ.Δασκαλάκης & Κ.Τζιμογιάννης, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Οκτώβριος 2005

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας