Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της ΔΕ Εκάλης

Η Δημοτική Ενότητα της Εκάλης διακρίνεται σε πολιτισμικές ενότητες στις οποίες υπάρχουν αλληλεπιδράσεις από γειτονικά οικιστικά σύνολα και έχουν προκύψει κυρίως από την γεωγραφική ταυτότητα και τα οικονομικά και οικιστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Κατά αυτήν την έννοια μία πολιτισμική ενότητα αποτελούν οι περιοχές Ασφάκας, Μεταμόρφωσης και Πετσαλίου, οι οποίες εντάσσονται και στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Γενικότερα η συνολική δραστηριότητα στις προαναφερθείσες περιοχές είναι μικρή με την λειτουργία αθλητικών ενώσεων, η δημιουργία των οποίων ευνοείται από το ήπιο ανάγλυφο αλλά και την έλλειψη πληθυσμιακής και γεωγραφικής διασποράς. Άλλες δραστηριότητες που έχουν να υποδείξουν οι οικισμοί αυτοί είναι περιορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των Αποκριών και του Καλοκαιριού. Μία δεύτερη πολιτισμική ενότητα στην υπό μελέτη περιοχή αποτελούν οι οικισμοί Βατατάδων, Βλαχατάνου, Γαβρισιών και Λιγοψάς. Ο ορεινός τους χαρακτήρας αλλά και η πληθυσμιακή τους διασπορά λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Έτσι σε αυτές τις περιοχές συναντώνται κυρίως εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του καλοκαιριού μέσα από την οργάνωση των κατά τόπων πανηγυριών. Ωστόσο οι αλληλεπιδράσεις από γειτονικά οικιστικά σύνολα είναι εμφανές κυρίως στην περιοχή της Λιγοψάς, που λόγω του γεωργικού της χαρακτήρα (καλλιέργεια αμπελιών), μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην αξιόλογη πολιτιστική εκδήλωση ‘’γιορτή κρασιού’’ στην περιοχή της Ζίτσας. Η εικόνα της πολιτιστικής δραστηριότητας στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας έρχεται σε αντιδιαστολή με την ύπαρξη πολιτιστικών φορέων, κυρίως συλλόγων, σχεδόν σε κάθε Κοινότητα, δηλώνοντας την αδράνειά και ίσως την ημιτελή λειτουργία τους. Αναλυτικά οι καταγεγραμμένοι πολιτιστικοί σύλλογοι στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης είναι οι ακόλουθοι.

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Εκάλης Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Μ.Χατζηγιάννης & Συνεργάτες, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2004

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας