Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της ΔΕ Μολοσσών

Σε όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας διεξάγονται κάθε χρόνο αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού (π.χ. 15Αύγουστος) και με αφορμή τα κατά τόπους πανηγύρια. Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους των γηγενών (που κατοικούν κυρίως στα Ιωάννινα και την Αθήνα) και στηρίζονται οικονομικά (κατά κανόνα) με χορηγίες. Άλλωστε, ο θεσμός της χορηγίας αποτελεί παραδοσιακό γνώρισμα των κατοίκων της Ηπείρου (πολλοί εκ των οποίων έχουν ανακηρυχθεί και εθνικοί ευεργέτες).

Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι χώροι των οικισμών, όπως η πλατεία ή η αυλή του παλιού Δημοτικού σχολείου (που πλέον δε λειτουργεί). Σε πολλές περιπτώσεις το κτίριο του παλιού Δημοτικού χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες ‘της γιορτής’.

Λόγω αυτής της δραστηριοποίησης, είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλους τους οικισμούς, παρά τον πληθυσμιακό τους ‘μαρασμό’, τόσο ο χώρος της πλατείας όσο και ο προαύλιος χώρος του παλιού Δημοτικού σχολείου διατηρούνται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά τις λοιπές δυνατότητες ψυχαγωγίας των κατοίκων, περιορίζονται στα λιγοστά καφενεία που λειτουργούν στην περιοχή του ∆ήμου και κυρίως στη Βροσίνα και το Βουτσαρά.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στον οικισμό Σέλτσανα λειτουργεί ΚΑ.ΠΗ.

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

"Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Μολοσσών Νομού Ιωαννίνων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) – Α’ Φάση: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές", Κ.Δασκαλάκης & Κ.Τζιμογιάννης, Δήμος Εκάλης Νομού Ιωαννίνων, Οκτώβριος 2005

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας