ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

     Βερνίκ ή Βερνίκου. Όνομα σλαβικό σχετιζόμενο με τη σλαβική λέξη Βερν (ΒΕΡΗ)που σημαίνει δίνω πίστη, εμπιστοσύνη και την υποκοριστική κατάληξη –ικ. Πρόκειται ίσως για τον πρώτο οικιστή με την πίστη του στον Σλάβο γαιοκτήτη του ή κάτι τέτοιο. Πολύ ψηλότερα από το Βερνίκου και σε ράχη άδεντρη κα πετρώδη υπάρχει ο συνοικισμός του Βετερίκ → Βετερίκος όνομα σλαβικό από το Βέτερ που σημαίνει αέρας και την υποκοριστική κατάληξη –ικ και θα πει χωριό των αέρηδων. Το χωριό άλλαξε το όνομά του και από Βερνίκ έγινε Βερενίκη. Το νέο όνομα ήρθε σαν προσπάθεια των χωριανών σύνδεσης με το αρχαίο κάστρο του χωριού, λείψανα του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα, όπου οι κάτοικοι εύρισκαν κατά καιρούς νομίσματα και άλλα αρχαία αντικείμενα. Στην Βερενίκη υπάρχουν τα εξής αρχαιολογικά ευρήματα: Το ερειπωμένο ελληνιστικό της κάστρο, το καθολικό του μοναστηριού τηςΑγίας Παρασκευής (18ος αι.), το κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο παλαιό ΔημοτικόΣχολείο με τα δυο πηγάδια του.Θέση «Πόρτες» βορειοδυτικά του χωριού: λείψανα τείχους αρχαίας ακρόπολης με σωζόμενη πύλη και κτήρια στο εσωτερικό της.Περιοχή «Παλιοχώρι» μεταξύ της αρχαίας ακρόπολης και του χωριού: αναφέρονται αρχαία νομίσματα και τμήματα αγγείων.

Δημοτική Ενότητα: 

Θεματική Κατηγορία: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

Δήμος Ζίτσας

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας