Εγγραφή στην πλατφόρμα (1)

Θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο εγγραφής και να δηλώσετε τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια ...

Ψηφιακή Περιήγηση (1)

Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ψηφιακής περιήγησης 360 μοιρών θα πρέπει να διαθέτετε υπολογιστή με εγκατεστημένο το πρόγραμμα flash player.