Έναρξη Υλοποίησης της "Πύλης Παροχής Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Πολιτισμού,Παρελθόν - Παρόν & Μέλλον"

Ξεκινά η υλοποίηση της Πύλης Παροχής Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Πολιτισμού,Παρελθόν - Παρόν & Μέλλον του Δήμου Ζίτσας,το οποίο εντάσσεται στην πολιτική του Δήμου Ζίτσας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Έργο είναι πράξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ανατέθηκε ύστερα από διαγωνισμό του Δήμου Ζίτσας στον ανάδοχο Κων.Μαντές - Δημ.Τσάμης ΟΕ. 

Η ομάδα έργου του Αναδόχου ανέλυσε λεπτομερώς το επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον του Δήμου Ζίτσας και μέσα από αυτήν την ανάλυση, προέκυψαν οι λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος και υλοποίησης του συνολικού έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες.