Ζίτσα newsletter categories.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ &am

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας Πύλης Πολιτισμού Δήμου Ζίτσας

Ολοκληρώνεται από τον ανάδοχο η ανάπτυξη της Πύλη Πολιτισμού του Δήμου Ζίτσας και εισέρχεται στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας. Αμέσω μετά θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και λειτουργία της πύλης με την παράδοση του έργου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για την προσέλκυση και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Εγγραφή στο RSS - Ζίτσα Newsletter