ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΝΚΑΣ

       Ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ζίτσας και γεωγραφικά στην περιοχή της Ντουσκάρας. Η κτηνοτροφία αποτελεί την βασική δραστηριότητα των λιγοστών κατοίκων, 87 με βάση την απογραφή του 2001.

Εγγραφή στο RSS - Τ.Κ. Χίνκας