ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΝΚΑΣ

       Ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ζίτσας και γεωγραφικά στην περιοχή της Ντουσκάρας. Η κτηνοτροφία αποτελεί την βασική δραστηριότητα των λιγοστών κατοίκων, 87 με βάση την απογραφή του 2001.

       Διφορούμενες απόψεις για την ονομασία του χωριού. Ή σλαβικό κατά τοΓλίνκα ή ελληνικό από το χοίνιξ και χοίνικα , μέτρο χωρητικότητας σιτηρών. Το ίδιομέτρο χοινίκιν ή σοινίκιν, χρησιμοποιούντα σαν μέτρο χωρητικότητας και από τουςΒυζαντινούς. Χωριό λοιπόν του Χοίνικα και κατά το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα τουΧοίν’κα, σκωπτικό προφανώς παρωνύμιο, ανθρώπου που είχε σχέση με τοσυγκεκριμένο μέτρο, πρώτου οικιστή ή γαιοκτήτη του χωριού, που μετασχηματίστηκε σε ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους.

Δημοτική Ενότητα: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

Δήμος Ζίτσας

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας