ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ

           Ζωριάνου και Ζωριάνη→ Ζόργιανη . Κατά τον Μπέττη το όνομα του χωριού διασώζει το όνομα του γαιοκτήτη του και κυρίου αξιωματούχου του Δεσποτάτου της Ηπείρου Μιχαήλ Ζωριάνου, που ήκμασε στα τέλη του 13 και αρχές 14 αι. στη διάρκεια της Δεσποτείας του Θωμά Αγγέλου του Κομνηνού. Κτήμα του Ζωριάνου ήταν και το ομώνυμο χωριό. Κατά τον Οικονόμου, από το σλαβικό zorъ «η λάμψη»και την κατάληξη –janъ. Η λαϊκή ερμηνεία του ονόματος του χωριού, ότι δηλαδή σχετίζεται με την αλβανική λέξη zor που σημαίνει βία, δυσκολία, για το άγονο προφανώς και δύσβατο του εδάφους, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Δημοτική Ενότητα: 

Τοποθεσία: 

Πηγή: 

Δήμος Ζίτσας

Δημιουργός: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Δικαιώματα: 

Δήμος Ζίτσας