Νέα

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Πύλης Πολιτισμού Δήμου Ζίτσας

Η Πύλη Πολιτισμού του Δήμου Ζίτσας θα είναι σε θέση να προσφέρει, στις διάφορες ομάδες χρηστών που απευθύνεται, ολοκληρωμένες Ψηφιακές Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Πολιτισμού.Οι κυριότερες από αυτές είναι οι υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας, οι υπηρεσίες Προσωποποιημένης Ενημέρωσης, η υπηρεσία Ψηφιακής Ξενάγησης και οι υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

- Υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας: Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην ουσία τη δημιουργία ενός ψηφιακού τόπου, όπου οι χρήστες θα μπορούν εγγραφόμενοι να απολαμβάνουν και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και επίπεδο κοινότητας. Ειδικότερα, ο εγγεγραμμένος χρήστης της Πύλης θα μπορεί αφενός να έχει τον προσωπικό του χώρο για δραστηριότητες που ξεκινούν από αυτόν ή που ενδιαφέρουν μόνο αυτόν και αφετέρου να έχει πρόσβαση στο χώρο της κοινότητας όπου θα μπορεί να συμμετέχει, παθητικά και ενεργητικά, σε δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη εν γένει την κοινότητα.

- Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Ενημέρωσης Πολιτών – Επισκεπτών: Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την δημιουργία ενός συστήματος πολυκαναλικής ενημέρωσης

- Υπηρεσία Ψηφιακής Ξενάγησης: Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα δίνει την δυνατότητα τόσο στους «ψηφιακούς επισκέπτες» της Περιοχής Παρέμβασης, όσο και στους πραγματικούς επισκέπτες ή κατοίκους να περιηγηθούν στα σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής μέσω των πολλαπλών 360° πανοραμάτων αποτύπωσης σημείων 360° x 180°.

- Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης Καλλιτεχνών – Δημιουργών Πολιτισμικού - Πολιτιστικού Περιεχομένου: η συγκεκριμένη υπηρεσία έχουν σαν σκοπό αφενός να συμπληρώσουν σχετικές υπηρεσίες και αφετέρου να επιδείξουν τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία σε θέματα εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης υλοποιούνται από εφαρμογή τηλεκπαίδευσης - διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LMS), για την επικοινωνία και συνεργασία των καταρτιζομένων μιας ψηφιακής τάξης – group, για ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών, με στόχο την μεταξύ τους υποστήριξη και ανατροφοδότηση, σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. 

Έναρξη Υλοποίησης της "Πύλης Παροχής Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Πολιτισμού,Παρελθόν - Παρόν & Μέλλον"

Ξεκινά η υλοποίηση της Πύλης Παροχής Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Πολιτισμού,Παρελθόν - Παρόν & Μέλλον του Δήμου Ζίτσας,το οποίο εντάσσεται στην πολιτική του Δήμου Ζίτσας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Έργο είναι πράξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ανατέθηκε ύστερα από διαγωνισμό του Δήμου Ζίτσας στον ανάδοχο Κων.Μαντές - Δημ.Τσάμης ΟΕ. 

Η ομάδα έργου του Αναδόχου ανέλυσε λεπτομερώς το επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον του Δήμου Ζίτσας και μέσα από αυτήν την ανάλυση, προέκυψαν οι λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος και υλοποίησης του συνολικού έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες.

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.

Ψηφοφορία

Είστε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο της νέας πύλης;

Πρόσφατα Νέα

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ διοργανώνει δύο (2) ενημερωτικές Ημερίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 για την παρουσίαση και επίδειξη του Υποέργου 1:

The Culture Portal of Zitsa Municipality will be able to offer to the various targeted user groups, integrated Digital Personalised Cultural Services .The main ones are personalised notification services, virtual tour service and eLearning service

Η Πύλη Πολιτισμού του Δήμου Ζίτσας θα είναι σε θέση να προσφέρει, στις διάφορες ομάδες χρηστών που απευθύνεται, ολοκληρωμένες Ψηφιακές Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Πολιτισμού.Οι κυριότερες από αυτές είναι οι υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας

Ξεκινά η υλοποίηση της Πύλης Παροχής Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Πολιτισμού,Παρελθόν - Παρόν & Μέλλον του Δήμου Ζίτσας,το οποίο εντάσσεται στην πολιτική του Δήμου Ζίτσας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την απ

Φόρμα αναζήτησης