ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΝΚΑΣ

       Ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ζίτσας και γεωγραφικά στην περιοχή της Ντουσκάρας. Η κτηνοτροφία αποτελεί την βασική δραστηριότητα των λιγοστών κατοίκων, 87 με βάση την απογραφή του 2001.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΛΙΖΑ

          Η Λάλιζα (Τοπική Κοινότητα Χίνκας - Δημοτική Ενότητα ΜΟΛΟΣΣΩΝ), ανήκει στον δήμο ΖΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Το όνομα του χωριού θεωρείτε πως προέρχεται από το αλβανικό «κόκκινη παπαρούνα» και την αλβανικήκατάληξη –ëzë, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ως τόπος όπου φύονται κόκκινες παπαρούνες.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ

           Ζωριάνου και Ζωριάνη→ Ζόργιανη . Κατά τον Μπέττη το όνομα του χωριού διασώζει το όνομα του γαιοκτήτη του και κυρίου αξιωματούχου του Δεσποτάτου της Ηπείρου Μιχαήλ Ζωριάνου, που ήκμασε στα τέλη του 13 και αρχές 14 αι. στη διάρκεια της Δεσποτείας του Θωμά Αγγέλου του Κομνηνού. Κτήμα του Ζωριάνου ήταν και το ομώνυμο χωριό. Κατά τον Οικονόμου, από το σλαβικό zorъ «η λάμψη»και την κατάληξη –janъ.